30 °C
Idelma
TIC Mallorca ha desenvolupat un nou visor IDE del municipi de Selva, on es pot consultar la cartografia de l'aprovació definitiva del Projecte de Delimitació de Sòl Urbà i del Catàleg d'elements protegits.

Últimes

NOTÍCIES

12-Juny-2020
Nou visor IDE del muicipi de Selva
TIC Mallorca ha desenvolupat un nou visor IDE del municipi de Selva, on es pot consultar la cartografia de l'aprovació definitiva del Projecte de Delimitació de Sòl Urbà i del Catàleg d'elements protegits.
22-Abril-2020
QUEDA'T A CASA-AGENDA

Tic Mallorca està adaptant les agendes a les necessitats actuals dels ens consorciats.