Notícies

12-Juny-2020
Nou visor IDE del muicipi de Selva
TIC Mallorca ha desenvolupat un nou visor IDE del municipi de Selva, on es pot consultar la cartografia de l'aprovació definitiva del Projecte de Delimitació de Sòl Urbà i del Catàleg d'elements protegits.
22-Abril-2020
QUEDA'T A CASA-AGENDA

Tic Mallorca està adaptant les agendes a les necessitats actuals dels ens consorciats.

01-Abril-2020
Nou visor de guies urbanes
El projecte, Guia Urbana Única de Mallorca (GUIUM), que es ve desenvolupant des de 2013, permet la consulta mitjançant un visor dinàmic de carrers, camins, adreces i punts d’interès.
10-Març-2020
Geoportal Idelma
La Infraestructura Local de Mallorca, Idelma, és un geoportal que integra a través d’Internet dades, metadades, serveis, visors i informació de tipus geogràfic que es produeix els municipis consorciats de Mallorca complint les normes i estàndards que marquen e