QUEDA'T A CASA-AGENDA

22-Abril-2020

Tic Mallorca està adaptant les agendes a les necessitats actuals dels ens consorciats. Per això, ajuntaments com Porreres, Montuïri, Santa Eugènia i Manacor compten amb un apartat específic a les seves pàgines web dedicat a recopilar tots els actes i activitats que s'ofereixen en línia durant el confinament. L'apartat rep el nom d'Agenda QUEDA'T A CASA.

També ha sorgit la necessitat de crear un apartat de notícies específic COVID-19 on s'aglutinen totes les mesures i tota classe d'informacions sobre el confinament. Un exemple d'aquesta tasca és l'Ajuntament de Sóller.