Persones admeses al curs “Creació de presentacions on line”

14-Maig-2018

Dates: de dia 21 a dia 25 de maig de 2018

Horari: 8.30 a 10.30

Lloc: Aula formació informàtica

c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut

 

DNI persones admeses

43060943K

18234453F

18231775C

18234019X

43144770J

37337244X

43092632Q

18227141D

18227608Q

43087757V

37337038B

43057434P

78218382M

43077516B

43201328Z

43222681T

43105087M

43091198P