Persones admeses al curs “Creació de presentacions on line”

02-Maig-2017

Dates: de dia 8 a dia 12 de maig de 2017

Horari: 8.30 a 10.30

Lloc: Aula formació informàtica

c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut

 

DNI persones admeses

35043198F

43103467H

43127741G

43109190Z

37337883M

78212795F

43075140G

43039230C

18227141D

43011265T

30604115Q

43047996T

43000830F

43135682X

43091198P

78206598C