IDELMA publicat al geoportal IDEE

15-Març-2019
TIC Mallorca ha desenvolupat una estructura sobre la qual implementar les IDE municipals, amb l’objectiu de donar suport als ens consorciats per complir amb la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d’informació geogràfica, LISIGE, la qual obliga a les administracions a publicar la informació geogràfica de la qual tinguin competències.

IDELMA neix amb la intenció que sigui un punt de trobada de tots els municipis, on puguin publicar la seva cartografia i servir-la al ciutadà i professionals.

Una IDE és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, etc.) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades) disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.

El geoportal IDEE (www.idee.es), IDE d’Espanya, recull totes aquelles IDE autonòmiques i locals basades amb informació geogràfica interoperable i que compleixin amb els estàndards que marca la Directiva europea INSPIRE, instrument legislatiu sobre les IDE a la Comunitat europea. Per tant, IDELMA, basada amb els requeriments d’INSPIRE, ha estat publicada al geoportal IDEE, a la secció d’IDE locals: https://www.idee.es/web/guest/local