Geoportal Idelma

10-Març-2020
La Infraestructura Local de Mallorca, Idelma, és un geoportal que integra a través d’Internet dades, metadades, serveis, visors i informació de tipus geogràfic que es produeix els municipis consorciats de Mallorca complint les normes i estàndards que marquen els marcs legals.

LISIGE (Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d’informació geogràfica a Espanya) i INSPIRE (Directiva europea 2007/2/CE aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 14 de març de 2007).

Actualment Idelma està composada per les Infraestructures de Dades Espacials (IDE) locals de/d’: Alaró, Ariany, Algaida, Banyalbufar, Bunyola, Consell, Costitx, Felanitx, Marratxí, Muro, Pollença i Santa Eugènia.

El desenvolupament de les IDE locals, allotjades a Idelma, és un servei gratuït que oferim als ens consorciats, a excepció dels visors urbanístics i de guies urbanes, que per tractar-se de visors concrets a una temàtica, amb més informació i funcionalitats de les que són obligatòries per llei, tenen un cost.

A aquest nou geoportal, l’usuari pot consultar mitjançant visors, la informació espacial generada pels ajuntaments i que formen part de la seva competència. A més, en cas d’usuaris més especialitzats, hi ha un Catàleg on trobarà diversos serveis de visualització i descàrrega de tota aquesta informació municipal.