Formació

formacioEl principal servei que ofereix el departament de Formació és la impartició de cursos d’aplicacions infoogos-formaciormàtiques i de noves tecnologies adreçats als empleats públics dels ens consorciats.

Consideram la formació un instrument fonamental perquè els treballadors puguin adquirir les competències necessàries i adequades per millorar de manera continua la qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat oferim accions formatives que facilitin el reciclatge continu als treballadors dels ens consorciats en matèria informàtica.

Altres serveis que s’ofereixen són: l’atenció telefònica per atendre els dubtes dels usuaris, suport i assessoria en la creació de documentació complexa, creació de videotutorials, el·laboració de proves selectives per a l’accés a l’Administració local i la impartició de cursos en les instal·lacions municipals dels ajuntaments que ho sol·licitin.

El catàleg de cursos es va modificant segons la demanda i necessitats formatives que van sorgint. Actualment, el catàleg consta d’11 cursos diferents i per a l’any 2017 s’incrementarà en un curs més.

Anualment s’imparteixen al voltant d’uns 40 cursos i s’emeten una mitjana de 570 certificats.


Source URL: http://www.ticmallorca.net/formacio