Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació d'un servei de disseny, configuració i implantació d'unes plantilles per al visor urbanístic del Consorci TIC Mallorca

Informació
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 79b6cf08dac1f080193ebeb2ccf9a6959f82ec93
Segell de verificació: