Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació d'un servei de desenvolupament de dos mòduls per l'eina de gestió de L'enquesta de Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL)

Informació
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d8b1e509529733bdfbbc86f2ca2fa40891648b2b
Segell de verificació: