Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació del subministrament de material informàtic no inventariable pel servei de manteniment de microinformàtica

Informació
Tipus de contracte: 
Subministraments
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a6442bd7b295a5dae84870d6c27f389c10f47be0
Segell de verificació: