Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació del servei de manteniment de la plataforma de correu electrònic Zimbra del Consorci TIC Mallorca

Informació
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6136668224b1d9edbc1afacf6b3686003964bf1d
Segell de verificació: