Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació del manteniment d'una llicència de Bentley (Microstation) pel Consorci TIC Mallorca

Informació
Tipus de contracte: 
Subministraments
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 34fd4a549748ba4be806c8be82897f877b365b1f
Segell de verificació: