Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació de la renovació i ampliació de llicències de l'actual programari antivíric Avast

Informació
Tipus de contracte: 
Subministraments
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 59b45b7b3d53850959e3d8dcc686eea86987cb2e
Segell de verificació: