Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Anunci de licitació del Servei de Xarxa Privada virtual (VPN) del Consorci TIC Mallorca

Informació
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Obert
Data publicació: 
30/06/2016
Data plaç: 
15/07/2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 62740d844ac23ece0ca5b356dd9f579223152f48
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 72a8adbe54193dcda03e5a2e7f6ec8750883857b
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9adb6893a379f0bba01b4978b4a556717f5b68a6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d4c16c0f2f9f0df06816fe4a29f04a264f01ea36
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b9e0953fd87f9df6243cfb05c6660405b3fa8122
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: bf3dec95b706f330c58dbaee789ff7137e9800d2
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b56d4bf3ee047417e18bfaea8f0b9edf2d0e0eab
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fdad1b6932a75ae45ac4828abfc08c6ec59dbc6b
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f7e5b5af19cad8689914dba09de30d2a9364581f
Segell de verificació: