Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Nou Centre de Procés de Dades o CPD per la infraestructura de servidors del Consorci TIC Mallorca

El Consell de Mallorca està finalitzant la instal·lació del seu nou centre de procés de dades i el Consorci TIC Mallorca, dins del seu projecte de millora de la seva infrastructura tecnològica, ja ha migrat tots els seus servidors a l’esmentat CPD.

Destacar que amb aquesta nova ubicació dels servidors s’aconseguirà, entre moltes altres coses:

  • Augmentar la seguretat, ja que l’accés físic a l’esmentat centre està molt restringit.
  • Augmentar la continuitat de serveis oferts: tot està connectat a Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda de gran capacitat i, en cas d’aturada molt llarga, també hi ha un grup electrògen.
  • Augmentar la fiabilitat de l’equipament: la temperatura i la humitat estan controlades mitjançant sensors per tal de tenir sempre una homegeneitat en les mateixes.
  • Augment de l’estalvi energètic.

En breu s’inclourà a l’esmentat CPD la nova infrastructura tecnològica adquirida que consisteix, principalment, en una nova cabina de discs que permetrà millorar i ampliar els serveis que s’estan oferint actualment.