Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Visor d'infraestructures i equipaments municipals (GEO-EIEL)

A la web institucional de TIC Mallorca, dins el Servei de Territori (a l'apartat Enllaços d'interès) podeu trobar un visor dinàmic de les infraestrutures i equipaments locals. La informació del visor s'extreu de l'Enquesta d'Infraestrutures i Equipaments Locals (EIEL). L’EIEL és una base de dades que conté informació alfanumèrica i gràfica de les infraestructures i equipaments dels municipis menors de 50.000 habitants (excepte Palma i Calvià). La informació que podeu consultar al visor és: xarxes d'aigua, residus, equipaments, enllumenat i infraestrucutra viària. La informació s'entrega anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i es recoeix als ajuntaments o empresas que gestionin aquestes infraestructures. 

Dins el visor, podeu carregar les capes de totes les infraestrutures i equipaments de diferents anys, a més podeu seleccionar els municipis que voleu consultar. Cada capa conté informació alfanumèrica enllaçada. Dins el visor, també podeu descarregar-vos un manual que vos faciliti l'ús del visor. Cal destacar que podeu triar diferents cartografies bases i que podeu superposar la cartografia cadastral. En quan a les capes, podeu crear els vostres mapes temàtics. 

Des del Departament de Territori, pensam que l'EIEL és una gran font d'informació que pot ajudar tant a administracions, com a empreses que donen servei a les administracions, per realitzar diferents estudis o projectes que després pot ser la base d'una presa de decisions. Per tot això, és important i necessari la implicació dels ajuntaments per facilitar-nos la informació el més actual possible. Podeu contactar amb el departament per avisar d'alguna errada o desactualització observada al visor a: cartografia@ticmallorca.net

Enllaç extern: