Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Webinar: Una guia per a cumplir amb la Directiva INSPIRE

El Departament de Territori participarà amb el Webinar, orgalitzat per l'empresa ESRI, el dia 5 d'octubre de 2016, sobre la Directiva INSPIRE. Des de fa uns anys el Departament està totalment bolcat amb el tema de les IDE i amb la seva adaptació segons la Directiva europea INSPIRE. Aquesta directiva europea es deu complir per totes les administracions segons la Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis de dades geogràfiques. El Departament de Territori està desenvolupant un geoportal on es podran consultar les IDE locals adaptades a la Directiva INSPIRE, i així ajudar als ajuntaments en el compliment de la llei citada.

El següent webinar ens oferirar més formació en quant a la Directiva i ens permetrà conèixer altres eines que faciliten el treball del tècnic a l'hora de desenvolupar les IDE amb les especificacions INSPIRE.