Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Concurs públic pel desenvolupament i migració de les webs municipals a DRUPAL 8.

TicMallorca ha posat en marxa aquest projecte amb la intenció de tenir totes les seves webs segures, homogènies i amb el mateix gestor de Portals, DRUPAL 8. Amb això s’aconseguirà satisfer les necessitats dels ens consorciats i assegurar una màxima qualitat en el servei oferit.

La prioritat de TIC Mallorca és tenir una infraestructura homogènia per a totes les pàgines web dels ens consorciats i totes elles allotjades en una infraestructura interna, segura, replicada i amb redundància.

Amb tot això s’aconseguirà satisfer les necessitats dels ens consorciats i assegurar una qualitat en els serveis oferts com són:

-Perfil del contractant: servei on els ens consorciats publica tots els concursos vigents.

-Seus electròniques: TIC Mallorca ofereix als ens consorciats la possibilitat de tenir una Seu electrònica en un entorn segur, on introduir tota la informació administrativa i poder donar compliment a la llei.

-Portal de Transparència: la «Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», obliga als ens consorciats a tenir a les seves webs un Portal de Transparència. TIC Mallorca els hi ofereix aquest servei per a complir amb la llei.

-Administració electrònica: a través de les Seus electròniques podran accedir a l’Administració electrònica que ofereix TIC Mallorca.