Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Recursos d’Internet”

Dates: de dia 31 de maig a dia 3 de juny de 2016
Horari: 8.30 a 11.00
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Adrover Barceló Agustina
Antich Gaya Antonio
Bauzá Ginard Catalina
Bibiloni Martorell Catalina
Capo Castañer Guillem
Carrión Del Río Juan José
Colomar Ramon Maciana
Cordón París Mª Inmaculada
Font Clar Antonio
García Carrasco Ángeles
Gelabert Amengual Magdalena
Julia Perea Maria Isabel
Llull Pujol Juan Antoni
Montiel Marin Oscar
Pastor Torres Francisca
Roig Sampol Francesca Anna