Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Recursos d’Internet”

Dates: de dia 18 a dia 22 d’abril de 2016
Horari: 8.30 a 10.30
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Cano Bisquerra Francisco
Cardell Carbonell Francisca
Carrasco Quetglas Maria Lluisa
Clar Vidal Francisca
Cubeles Magnusson Yolanda
Fernandez Rayas Susana
Mulet Reynes Juan Miquel
Munar Ruiz Maria Antonia
Nicolau Llabrés Antonia
Nicolau Morro Miguel Angel
Oliver Morell Jaume
Quetglas Vadell Antònia
Ribot Muñoz Eva
Rotger Moyà Francesca Rosa
Salvá Mut Jerónima
Seves Ambite Juan Manuel