Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Creació i edició de blogs”

Dates: de dia 15 a dia 18 de març de 2016
Horari: 8.30 a 11.00
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Amer Amer Francisca Victoria
Antón Fernández Enrique César
Balaguer Palou Joan
Blanco Moll Maria Antonia
Cerdà Ferrer De Sant Jordi Maria Pia
Crespí Vallespir Joan
Hamad Mohamed Jaime
Herrero Sastre Antoni
Martinez Serrano Mª Josefa
Mas Forners Antoni
Moll Vidal Elena
Mora Sastre Margalida
Morro Marti Jose
Munar Gregorio Serafina
Sánchez Toro Sandra
Vich Lucas Antònia