Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Creació i gestió de blogs”

Dates: de dia 14 a 18 de desembre
Horari: 8.30 a 10.30
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Alemany Bennassar Francesc
Amengual Galmés Maria Victoria
Bennàssar Ferragut Carme
Burguera Vidal Catalina
Castell Font Toni
Fernandez De Moya Garcia Julian
Fernandez Rayas Susana
Lladó Díaz Susana
Morales Garcia Carmen
Navarrete Amador Susana
Orpi Quetglas Francisca
Perez Gallegos Antonio
Prats Merchán Marcos
Rodriguez Gomila Raquel
Ros Riutort Rafel
Saavedra Chia Maria Luisa