Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Presentació de diapositives - Impress”

Dates: de dia 19 a dia 23 d’octubre
Horari: 8.30 a 10.30
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Pons Martínez Celestino
Antich Gaya Antonio
Bestard Casaus Margarita
Cerda Ollers Paula
Cubeles Magnusson Yolanda
Farràs I Serra Diana
García Carrasco Ángeles
Horrach Mora Carolina
Julià Sagreras Antoni
Mesquida Vich Maria Rosa
Montalvo I Camps Esteve
Nadal Amengual Maria Magdalena
Romaguera Rubí Climent
Rovira Serrano Joan
Salas Rotger Joan Antoni
Sastre Saenz Encarnacion