Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Writer – LibreOffice 1r nivell” (Centre Bit Raiguer d’Inca)

Dates: de dia 18 a dia 22 de juny de 2018

Horari: 9.00 a 11.00

Lloc: Centre Bit Raiguer d’Inca

c/ dels Selleters, 25

07300 INCA

 

DNI persones admeses

78211573G

78215004P

43009989N

43057545G

78213795H

43184845E

18227141D

49864753V

78216468T

41520829X

78218382M

43084849F

43069465X

22699024W

41510025Q