Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Les xarxes socials a l’Administració” (Muro)

Dates: de dia 29 de maig a dia 2 de juny de 2017

Horari: 9.00 a 11.00

Lloc: Centre d’Educació de Persones adultes

c/ Joan Massanet, 51 – 07440 Muro

 

DNI persones admeses

21469198D

78195357A

34065336J

78211320G

78207223R

78215061L

43103652L

43130549Y

41523051R

43105049J

43068806H

78216468T

43135534T

43477137F

43025448S