Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica”

Dates: de dia 22 a dia 26 de maig de 2017

Horari: 12.00 – 14.00

Lloc: Aula formació informàtica

c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut

 

DNI persones admeses

43104389C

43054446X

43097933G

52637941A

44328281J

43152618H

42987968W

13127968M

22954617L

43029952B

41519227H

43088538Q

78203900J

42981180E

43117425S