Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Creació de presentacions on line”

Dates: de dia 26 a dia 30 de novembre de 2018

Horari: 8.30 a 10.30

Lloc: Aula formació informàtica

c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut

 

DNI persones admeses

43048773H

43047451F

52718722P

43080182D

43069561Z

43072173G

34068904Q

49484213N

43153714X

78203108A

43097025Q

43102735E

43012774Z

43032581H

43019215S

34067501Q

78735389H

44327874C