Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Base de dades 1r i 2n nivell”

Dates: de dia 2 a dia 13 de maig de 2016
Horari: 8.30 a 10.30
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Boned Niell Bartolomé
De Pablo Escolà Marcos
Delgado Ripoll Antonio
Feliu Sastre Daniel
Horrach Mora Carolina
Llull I Duró Àngel
Malonda Lozano Rosa
Monjo Porcel Joan
Monteros Ferrer Antonia Maria
Morey Soler Pau
Padilla Aguilera Margarita
Perez Hernandez Emma
Rodríguez Bennasar Maria
Sánchez Curto Cristian Raúl
Sastre Saenz Francisca
Toledo Cantallops Miquel