Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Sistema d’informació geogràfica amb software lliure: QGis”

Horari: 10.30 – 14.30

Lloc: Aula TIC Mallorca

c/ Gral. Riera, 113

 

Campins Santucci Francette

Ferrer Bestard Marta

Ferrer Ramis Pere Joan

Isern Quetglas Àgueda

Lluch Cerdà Mª Elena

Llull Serra Lorenzo

Manera Fuente Matias

Moya Velasco Cinta

Mut Nicolau Ignasi

Perelló Picornell Joan

Pujol Dartiguelongue Celine

Rios Cebollada Miguel Angel

Rodriguez Gomila Raquel

Sevilla Sancho Francisco A.

Simonet Monserrat Jaume

Trillo Perez Julio César