Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Persones admeses al curs “Les xarxes socials a l’Administració”

Dates: de dia 7 a dia 11 de març de 2016
Horari: 8.30 a 10.30
Lloc: Aula TIC Mallorca
c/ Gral. Riera, 113

Aneas García Arturo F.
Bibiloni Trobat Maciana Maria
Bosch Gómez Pedro J.
Calvo Velasco Joana Mª
Capllonch Parets Margalida Rosa
Colom Cañellas Miquela
Fornés Horrach Antònia
Perelló Bennàsar Miquel
Perello Jaen Virginia
Planells Muntaner M. Carme
Planisi Cortés Guillem
Ramonell Amengual Catalina Maria
Rebassa Ensenyat Laura
Sardiña Ques Rosa Maria
Sitges Febrer Joan
Tous Jaume Pilar