Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Nou visualitzador de l'Enquesta d'infraestructures i equipaments locals (EIEL)

La finalitat de l'EIEL, segons l'article 4 de l'apartat 2 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació de l'Estat espanyol a les inversions de les entitats locals, és conèixer la situació de les infraestructures i equipaments de competència municipal, formant un inventari d'àmbit nacional amb informació precisa i sistematitzada dels municipis menors de 50.000 habitants.

L'Àrea de Territori, entitat encarregada de l'actualització de les dades, posa a l'abast dels ajuntaments i dels ciutadans un visualitzador amb dades geogràfiques i alfanumèriques sobre les infraestructures i els equipaments locals dels municipis menors de 50.000 habitants, és a dir, tots els municipis de Mallorca excepte Palma i Calvià.

Podreu consultar cartografia d'enllumenat, aigua potable, sanejament, centres consistorials, centres culturals, instal·lacions esportives, cementeris, tanatoris, centres d'ensenyança, carrers, carreteres, zones urbanístiques, abocadors. A més, hi ha nombrosa informació alfanumèrica de dades de població, residus, telecomunicacions. L'EIEL s'actualitza anualment, per tant podeu consultar la informació per anys.

Aquest visualitzador ha estat cedit pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pel seu ús i publicació. El Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, responsable de l'EIEL, cedeix les dades per a la seva publicació.