Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Nou visor d'infraestructures i equipamentes locals

TIC Mallorca actualitza l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL) anualment, l'EIEL té com a objectiu recollir tota la informació d’infraestructures dels municipis menors de 50.000, tant informació gràfica, com alfanumèrica. Aquest visor permet consultar la cartografia de: equipaments, xarxa de distribució, xarxa de sanejament, infraestructures viàries, residus, enllumenat. Cada capa, a més, està ampliada amb informació alfanumèrica. El visor també permet realitzar consultes i imprimir plànols.