Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

El Departament de Formació de TIC Mallorca inicia la impartició dels cursos programats per al darrer trimestre de 2016

Les persones que es varen inscriure als cursos ja poden consultar a la pàgina web si han estat admeses. En el cas que es produexi qualque vacant, s’avisarà telefònicament a la persona corresponent de la llista d’espera.