Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contracte d'un servei d'adequació al nou Reglament General de Protecció de Dades