Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Anunci de l’acord de la Junta de Govern de la convocatòria pública per designar al gerent del Consorci TIC Mallorca